Här ovan ser ni oss alla: Philemon, Aragorn (död 2009), Rufus (död 2009), Imma (död 2013), Conny (död 2011),
Assar (tyvärr försvunnen sedan sommaren 2013), Sixten, Majsan, Jenny (död 2015) och Rafael.
Vår lille nykomling Robin finns inte med på bilden än...

måndag 23 november 2015

Philemon

Jau vill bara meddela att jau haur gått i ide. Vi faur talas vid igen när vintern är över... till dess är jau indisponibel.

3 kommentarer: